Yhteinen visio

Työnhaku helpottuu, kun tiedot liikkuvat rekistereiden ja työelämäpalveluiden välillä henkilön omalla suostumuksella.

Teemme töitä sen eteen, että tiedot liikkuvat rekistereiden ja työelämäpalveluiden välillä henkilön omalla suostumuksella. Tällä tavalla helpotamme työnhakua, nopeutamme HR- ja rekrytointiprosessia, autamme osaamisen sanoittamisessa ja parannamme kohtaantoa. Mahdollistamme näin tekemisellämme ennakoivat ja yksilölliset palvelut.

Haluamme olla mukana vaikuttamassa, että tulevaisuudessa työnhakijoilla on mahdollisuus hyödyntää omalla päätöksellään viranomaisrekistereissä olevia varmennettuja tietojaan työnhaussa sekä oman osaamisen tunnistamisessa. Tätä varten tiedot on saatava käyttöön koneluettavassa muodossa.

Omadatan hyödyntäminen avaa monia uusia mahdollisuuksia. Omadata-ratkaisuilla pyritään helpottamaan ihmisten mahdollisuuksia saada omaa osaamisdataansa eri lähteistä ja luvittaa sitä eteenpäin haluamiinsa osaamisen kehittämisen ja työelämän palveluihin.

Tutustu julkisuuslain ajantasaistaminen -hankkeeseen

Julkisuuslain ajantasaistaminen -hanke on käynnissä. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan julkisuuslain ajantasaistamista.

Julkisuussääntelyä on tarkoitus ajantasaistaa siten, että lainsäädäntö olisi nykyistä selkeämpää ja toimivampaa sekä vastaisi paremmin nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin. Sääntelyn tulee edistää yhteiskunnan avoimuutta.

Data-, digi- ja lakiryhmä

Data-, digi- ja lakiryhmän tavoitteena on tunnistaa ja sanoittaa lainsäädäntöön ja tulkintaan liittyviä haasteita sekä tehdä konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Ryhmään kuuluu yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin rekistereiden edustajia, lakimiehiä sekä työelämäpalveluita.

Ryhmässä käydään rakentavaa keskustelua, millaisia mahdollisuuksia omien tietojen hyödyntäminen erilaisista rekistereistä mahdollistaisi erilaisissa elämäntapahtumissa ja - tilanteissa. esim. opintojen ohjaus, oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, työnhaku ja osaamisen kehittäminen.

Lue lisää!