Yhteinen visio

Kohtaanto-ongelmiin vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin voidaan vaikuttaa mahdollistamalla tietojen liikkuminen rekistereiden ja työelämäpalveluiden välillä henkilön omalla suostumuksella.

Mitä, miksi ja miten – yhteisen vision toteuttaminen

Mitä?

Teemme yhdessä työnhaku- ja työelämäpalveluiden ekosysteemin ja verkostomme kanssa töitä sen eteen, että tiedot liikkuvat rekistereiden ja työelämäpalveluiden välillä henkilön omalla suostumuksella.

  • Autamme osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa
  • Helpotamme työnhakua
  • Nopeutamme työnantajien HR- ja rekrytointiprosesseja
  • Parannamme kohtaantoa erilaisissa työnhaku- ja työelämäpalveluissa.

Miksi? 

Yhdessä verkostomme kanssa olemme tunnistaneet opinto- ja työelämäpoluilta kahdeksan elämäntapahtumaa ja –tilannetta, joissa omadatan avulla yksilölle voitaisiin tarjota entistä yksilöllisempiä ja ennakoivampia palveluita.

Elämäntapahtumien ja -tilanteiden vaikutuksia laajemmin koko yhteiskuntaan on visualisoitu työelämän metrokartassamme.

LT-kyvykkyys-graffa

Miten?

Omadatan hyödyntäminen avaa monia uusia mahdollisuuksia. Yhdessä verkostomme kanssa olemme tehneet vaikuttamistyötä, jotta tulevaisuudessa työnhakijoilla ja opiskelijoilla olisi mahdollisuus hyödyntää omalla päätöksellään myös viranomaisrekistereissä olevia varmennettuja tietojaan erilaisissa elämäntapahtumissa- ja tilanteissa.

Kun viranomaisrekistereissä olevat tiedot ovat tulevaisuudessa hyödynnettävissä henkilön suostumuksella myös koneluettavassa muodossa, julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntarjoajat voivat tarjota asiakkailleen entistä ennakoivampia ja yksilöllisempiä palveluita. 

Yhdessä tekemällä olemme ideoineet 50 ratkaisuehdotusta, joilla voidaan ratkaista kohtaanto-ongelmiin vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä. Näiden ratkaisuehdotusten toteuttamista innovoimme syksyn 2022 ratkaisupajoissa.

Nyt on vaikuttamisen paikka!

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan julkisuuslain ajantasaistamista. Julkisuussääntelyä on tarkoitus ajantasaistaa siten, että lainsäädäntö olisi nykyistä selkeämpää ja toimivampaa sekä vastaisi paremmin nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin.

Tutustu verkostomme kanssa laadittuun positiopaperiin, tiivistelmään sekä lausuntoihin.

Lue lisää omadatan tarjoamista mahdollisuuksista

Tutustu omadatan perusteisiin

Mikä ihmeen MyData?

Teknologiateollisuuden datatalouden asiantuntija Antti Poikola tiivistää, mitä MyDatalla tarkoitetaan ja miten MyDataa voitaisiin hyödyntää työllistymisessä ja osaamisen kehittämisessä.

MyData ja lainsäädäntö

Teknologiateollisuuden digitalisaation lakiasianpäällikkö Jussi Mäkinen avaa viranomaisrekistereihin liittyviä lainsäädännön ja tulkinnan haasteita.

Työnhaku ja MyData

Bolt.Worksin toimitusjohtaja Ville Herva kertoo, miten MyDatalla voidaan helpottaa työnhakua ja nopeuttaa rekrytointiprosessia.

Tunnistaminen ja digitaalinen identiteetti

Nixu Corporationin Joonatan Henriksson kertoo, miten tunnistautuminen ja identiteetit liittyvät MyDataan.