Rakennamme ihmiskeskeisiä ja vaikuttavia työllisyyspalveluita

Rakennamme ihmiskeskeisiä ja vaikuttavia työllisyyspalveluita.

Sovi tapaaminen

Mitä?

Autamme työllisyyspalveluita palveluekosysteemin ja dataverkoston rakentamisessa. 

 • Palveluekosysteemin rakentaminen Tuodaan sirpaloituneet toimijat yhteen. 

  Yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa tunnistamme eri alueiden ja toimialojen toimijat ja kutsumme heidät mukaan palveluekosysteemiin.  

  Tuomalla sirpaloituneet toimijat palveluekosysteemiin autamme työnhakijoita ja opiskelijoita löytämään oman alueen ja toimialan työpaikat, työnantajat, työllistymistä edistävät, koulutuksentarjoajat sekä liitot ja kassat. 

 • Dataverkoston rakentaminen – Mahdollistetaan tietojen liikkuminen ja suostumusten hallinta. 

  Yhdessä työllisyysalueiden kanssa tunnistamme alueen työnantajien, työllistymistä edistävien palveluiden ja koulutuksentarjoajien käytössä olevat järjestelmät ja palvelut. Toteutamme integraatioita yhdessä tunnistettuihin järjestelmiin ja palveluihin.  

  Integraatioiden avulla mahdollistamme, että työnhakijat voivat helposti, nopeasti ja turvallisesti luvittaa omat tietonsa ja suostumuksensa haluamilleen työnantajille, työllistymistä edistäviin palveluihin sekä koulutuksentarjoajille.  

  Työnhakijoiden tietojen ja suostumusten avulla työnantajilla, työllistymistä edistävillä palveluilla sekä koulutuksentarjoajilla on mahdollista olla yhteydessä suoraan työnhakijaan ja tarjota hänelle työtä, koulutusta ja palveluita.  

   

Miksi?

Vaikuttavat työllisyyspalvelut rakentuvat yhdessä työnantajien, työllistymistä edistävien palveluiden ja koulutuksentarjoajien kanssa.  

 • Palveluekosysteemin ja dataverkoston avulla alueen toimijat saadaan entistä vahvemmin mukaan tukemaan työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittämistä. 

 • Investoimalla palveluekosysteemin ja dataverkoston rakentamiseen voidaan edistää työllisyyspalveluille tärkeitä tavoitteita. 

  1. Asiakaskokemuksen parantaminen
  2. Asiakkaiden nopeampi työllistyminen
  3. Asiakkaiden osaamisen kehittäminen
  4. Alueen ja toimialan elinvoima ja kilpailukyky
  5. Alueen ja toimialan pito- ja vetovoima 

Miten?

Palveluekosysteemi rakennetaan yhdessä tekemällä, oppimalla ja luottamusta rakentamalla. 

Luotettava työntekijä -palvelu tarjoaa alustan palveluekosysteemin rakentumiselle. Palvelu auttaa työnhakijoita löytämään oman työllisyysalueen ja toimialan työpaikat, työnantajat, työllistymistä edistävät palvelut, koulutuksentarjoajat sekä liitot ja kassat. 

Palveluekosysteemin rakentaminen tarkoittaa käytännössä seuraavia toimenpiteitä. 

 • Infotilaisuudet työllisyyspalveluille tärkeille sidosryhmille ja alueen toimijoille.
 • Alueen sidosryhmien ja toimijoiden kontaktoinnit ja tapaamiset.
 • Sopimukset toimijoiden kanssa.
 • Toimijoiden lisääminen Luotettava työntekijä -palveluun.
 • Työpajojen kutsut, suunnittelut, fasilitointi ja yhteenvedot. 
 • Koulutukset ja koulutusmateriaalit.
 • Viestintä- ja markkinointimateriaalit.
 • Työnhakupajat alueen työnhakijoille ja opiskelijoille.
 • Kuukausittainen raportointi dataverkoston rakentumisesta työllisyyspalveluille. 

Dataverkoston rakentaminen – Tiedot liikkuvat 

Luotettava työntekijä -palvelu tarjoaa aliustan työnhakijan omien tietojen luvittamiseen ja suostumusten hallintaan. Työnhakija voi helposti ja turvallisesti luvittaa omat tietonsa ja suostumuksensa työnantajille, työllistymistä edistäviin palveluihin sekä koulutuksentarjoajille.  

Suostumusten avulla työnantajilla, työllistymistä edistävillä palveluilla sekä koulutuksentarjoajilla on mahdollista olla suoraan yhteydessä työnhakijaan ja tarjota hänelle työtä, koulutusta ja palveluita. 

Dataverkoston rakentaminen tarkoittaa käytännössä seuraavia toimenpiteitä. 

 • Järjestelmien ja sovellusten kehittäjien kontaktointi ja tapaamiset. 
 • Rajapintojen dokumentaatio, ylläpito, kehitys ja kommunikointi. 
 • Sopimukset dataverkoston toimijoiden kanssa. 
 • Integraatiotuki järjestelmien ja sovellusten kehittäjille. 
 • Suostumusten sisältöjen suunnittelu ja toteutus palveluntarjoajien kanssa. 
 • Asiakasprosessin suunnittelu palveluntarjoajien kanssa. 
 • Tietosuojasta ja turvasta huolehtiminen. 
 • Kuukausittainen raportointi dataverkoston rakentumisesta työllisyyspalveluille. 

Näin Luotettava Työntekijä -palvelu toimii

Palvelu auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamista, luomaan työnhakuprofiilin sekä löytämään oman työllisyysalueen ja toimialan työpaikat, työnantajat, työllistymistä edistävät palvelut, koulutuksentarjoajat sekä liittojen ja kassojen palvelut.


Usein kysyttyä Luotettava Työntekijä -palvelusta

 

Millaista yhteistyötä Luotettava Työntekijä -palvelu tekee Työmarkkinatorin kanssa?

Työmarkkinatori on yksi Luotettava Työntekijä -palvelun yhteistyökumppaneista. Työmarkkinatorin työpaikkailmoitukset löytyvät Luotettava Työntekijä -palvelusta. Lisäksi teemme parhaillaan integraatiota, jolla mahdollistetaan työnhakijoille omien tietojen luvittaminen Luotettava Työntekijä -palvelusta Työmarkkinatoriin. 

Voiko työnantaja jättää työpaikkailmoituksia Luotettava työntekijä -palveluun?

Ei. Työnantajat eivät voi jättää työpaikkailmoituksia suoraan Luotettava Työntekijä -palveluun. Palvelu hakee työpaikkailmoitukset kumppaneidemme rajapinnoista joka vuorokausi. Työnantajat voivat kuitenkin luoda työnantajaesittelyn Luotettava Työntekijä -palveluun.

Voiko työnantaja selata työnhakijoiden työnhakuprofiileita Luotettava Työntekijä -palveluun?

Ei. Työnantajat eivät voi selata työnhakijoiden työnhakuprofiileita Luotettava Työntekijä -palvelussa. Työnantajat voivat kuitenkin luoda työnantajaesittelyn Luotettava Työntekijä -palveluun.  

Miten tietosuojasta ja turvasta on huolehdittu?

ISO 27001 sertifioitu Vastuu Group on Luotettava Työntekijä -palvelun rekisterinpitäjä. Luotettava Työntekijä -palvelulle on toteutettu riippumattomien asiantuntijoiden toimesta Tietosuojan vaikutustenarviointi sekä tietoturvatestaus. Työllisyyspalveluita varten olemme laatineet erilliset selvitykset vaikutustenarvioinneista. 

3 pointtia miksi työnhakijan kannattaa käyttää Luotettava Työntekijä -palvelua?
 • Helppo tapa hakea töitä.
 • Helppo tapa löytää koulutusmahdollisuuksia.
 • Helppo tapa löytää tukipalvelut työelämässä. 
Millaista palautetta palvelun käyttäjät ovat teille antaneet?

Luotettava Työntekijä -palvelu on rakennettu työnhakijoita varten. Kehitysaikana keräsimme palautetta ja kehitysehdotuksia 1500 testaajalta ja työnhakijalta.

Alla nostoja käyttäjien avoimista palautteista:

- Palvelu oli helppo ja yksinkertainen. 
- Helppokäyttöinen. 
- Helppo käyttää. Hyödyllinen. Kätevä. 
- Toimi tosi hyvin. Oli helppo täyttää profiili. 
- Todella helppokäyttöinen. 
- Selkeä malli. Peukku! 
- Käyttö oli selkeää ja helppoa.