Rakennamme vaikuttavia työllisyysalueita

Alueellisen dataverkoston avulla mahdollistamme, että yhä useampi työllisyysalueen asiakas työllistyy tai aloittaa opinnot ensimmäisen 100-200 työttömyyspäivän aikana.

Sovi tapaaminen

Työllisyysalueen dataverkoston rakentaminen

Yhdessä työllisyysalueiden kanssa kutsumme alueen työnantajia, työllistymistä edistäviä palveluita sekä koulutuksentarjoajia mukaan valtakunnalliseen työllisyyden dataverkostoon. Dataverkoston avulla työllisyysalueiden työnantajilla, työllistymistä edistävillä palveluilla ja koulutuksentarjoajilla on entistä paremmat mahdollisuudet olla mukana tukemassa työnhakijoita työllistymisessä ja osaamisen kehittämisessä. 

 • Työllisyysalueen työnantajat, työpaikat, palvelut ja koulutuksentarjoajat helposti työnhakijoiden saavutettavissa

  Lisäämme työllisyysalueen työnantajia, työllistymistä edistäv palveluita sekä koulutuksentarjoajia Luotettava työntekijä -palveluun, josta ne ovat helposti työnhakijoiden löydettävissä.  

  Luotettava työntekijä -palvelussa työnhakija voi helposti ja turvallisesti jakaa omia tietojaan dataverkostossa mukana oleville työnantajille, työllistymistä edistäville palveluille ja koulutuksentarjoajille. Työnhakija voi myös hallita omia suostumuksiaan Luotettava työntekijä -palvelussa ja milloin tahansa perua omien tietojen jakamisen. 

 • Tekoäly työllistymisen tukena

  Luotettava työntekijä -palvelu auttaa löytämään olemassa olevat työpaikkaportaalit ja osaajapankkipalvelut. Tekoäly suosittelee työnhakijan työnhakuprofiiliin sopivia työpaikkailmoituksia useista eri työpaikkaportaaleista ja osaajapankkipalveluista.  

 • Tekoäly osaamisen kehittämisen tukena

  Luotettava työntekijä -palvelu auttaa löytämään oman työllisyysalueen ja toimialan koulutuksentarjoajat. Työnhakijalla on mahdollisuus pyytää koulutuksentarjoajalta tekoälyn tekemiä suosituksia osaamisen kehittämiseksi.  

 • Integraatiot ja tukipalvelut

  Toteutamme integraatiot ja tarjoamme tukipalvelut, joilla mahdollistetaan työnantajien, työllistymistä edistävien palveluiden ja kouluksentarjoajien liittyminen dataverkostoon.

 • Tietosuoja ja tietoturva

  ISO 27001 sertifioitu Vastuu Group on Luotettava työntekijä -palvelun rekisterinpitäjä. Luotettava työntekijä -palvelulle on toteutettu riippumattomien asiantuntijoiden toimesta Tietosuojan vaikutustenarviointi sekä tietoturvatestaus. Työllisyysalueita varten olemme laatineet erilliset selvitykset tietojen käsittelystä ja suojauksesta sekä Tietosuojan vaikutustenarvion.

Tukitoimet työllisyysalueille 

Tarjoamme työllisyysalueelle tukitoimia Luotettava työntekijä -palvelun käyttöönotossa ja hyödyntämisessä osana asiakastyötä. Työllisyysalueilla on myös aito mahdollisuus vaikuttaa palvelun kehittämiseen. 

 • Työllisyysalueen työntekijöiden kouluttaminen 

  Koulutamme työllisyysalueen työntekijöitä hyödyntämään Luotettava työntekijä -palvelua osana asiakastyötä. Luotettava työntekijä -palvelua voi hyödyntää asiakasohjauksessa ja työllistymissuunnitelman laatimisessa. Palvelu auttaa työnhakijaa löytämään oman työllisyysalueen ja toimialan työnantajat, työpaikat, koulutusmahdollisuudet ja työllistymistä edistävät palvelut.  

 • Koulutusmateriaalit ja materiaalipankki

  Työllisyysalueet saavat käyttöönsä koulutusmateriaalin sekä materiaalipankin, josta löytyy työkaluja asiakastyöhön. Materiaalipankista löytyy mm. valokuvia, esitteitä, esityksiä ja logoja. Koulutusmateriaaleista löytyy mm. käyttöohjeet ja opetusvideoita. 

 • CV-klinikat 

  Luotettava työntekijä -palvelu auttaa työnhakijoita oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa sekä luomaan digitaalisen CV:n, jota voi hyödyntää työnhaussa. Järjestämme joka toinen torstai avoimia ja maksuttomia CV-klinikoita Teamsissa. Tunnin aikana autamme työnhakijoita luomaan digitaalisen CV:n sekä luvittamaan omat tietonsa oman työllisyysalueen ja toimialan työnantajille, työllistymistä edistäviin palveluihin ja koulutuksentarjoajille.  

 • Rekrytointitapahtumat 

  Yhdessä työllisyysalueiden kanssa järjestämme rekrytointitapahtumia, joissa työnhakijoilla on mahdollisuus tavata työnantajia, koulutuksentarjoajia sekä työllistymistä edistävien palveluiden edustajia. Rekrytointitapahtumien yhteydessä järjestetään myös CV-klinikoita. Luotettava työntekijä -palvelun tekoälyn avulla työnhakijat saavat rekrytointitapahtumista enemmän irti. Työnhakijat voivat jo etukäteen tutustua tekoälyn suosittelemiin työpaikkoihin ja koulutuksiin sekä jakaa omat tiedot ennakkoon rekrytointitapahtumiin osallistuville työnantajille ja työllistymistä edistäviin palveluihin. 

 • Työllisyysalueiden tukitunnit 

  Luotettava työntekijä -palvelua kehitetään Scaled Agile Frameworkin mukaisesti 10 viikon kehitysjaksoissa. Työllisyysalueilla on aito mahdollisuus päästä vaikuttamaan Luotettava työntekijä -palvelun kehitykseen. Järjestämme työllisyysalueille kerran kuukaudessa tukitunnin, jossa kerromme palvelun kehityksestä. Samoissa tilaisuuksissa työllisyysalueille on mahdollisuus vaikuttaa Luotettava työntekijä -palvelun kehitystyöhön. 

 • Räätälöityjen toiminnallisuuksien suunnittelu ja toteutus 

  Työllisyysalueilla on mahdollisuus lähteä rakentamaan Luotettava työntekijä -palvelun päälle täysin uusia toiminnallisuuksia. Luotettava työntekijä – tiimi ja kumppanit auttavat uusien toiminnallisuuksien ideoinnissa, suunnittelussa, kustannusten arvioinnissa ja toteutuksessa.  

 • Analytiikka (Tulossa 2024) 

  Yhdessä työllisyysalueiden kanssa haluamme ymmärtää minkälaisista työpaikoista, työnantajista, työllistymistä edistävistä palveluista sekä koulutuksentarjoajista työllisyysalueen työnhakijat ovat kiinnostuneita ja minkälaista osaamista alueen työnhakijoilta löytyy. Mutta ennen kaikkea haluamme ymmärtää kuinka moni on työllistynyt Luotettava työntekijä -palvelun avulla. Analytiikkaa on tarkoitus kehittää yhdessä työllisyysalueiden kanssa vuoden 2024 aikana. 

   

 • Hinnoittelu työllisyysalueelle 

  Yksittäiselle työllisyysalueelle Luotettava työntekijä -palvelun vuosimaksu on 59 000€/vuosi. Tämän lisäksi Vastuu Group veloittaa dataverkostoon mukaan tulevilta toimijoilta kohtuullista maksua vastineeksi näkyvyydestä ja teknisestä tuesta koituvista kuluista. Räätälöinnin kustannukset ja uudet toiminnallisuudet arvioidaan työllisyysalueen kanssa erikseen.

Luotettava Työntekijä -palvelu

Palvelu auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamista, luomaan työnhakuprofiilin sekä löytämään oman työllisyysalueen ja toimialan työpaikat, työnantajat, työllistymistä edistävät palvelut, koulutuksentarjoajat sekä liittojen ja kassojen palvelut.

Profiilitiedon hyödyntäminen työpaikkojen suositteluun

"Työnhakijan oman profiilitiedon hyödyntäminen älykkääseen työpaikkojen suositteluun on suunta mihin rekrytointi on menossa, ja halusimme lähteä käyttämään Luotettava Työntekijä -palvelua Oikotien työpaikoilla ensimmäisten joukossa."

Joonas Pihlajamaa

Oikotie-työpaikkojen johtaja

Schibsted Finland

Työn hakemisen yksinkertaistaminen

"Työn hakemisen yksinkertaistaminen on yksi Baronalle tärkeistä tavoitteista. Luotettava Työntekijä -palvelussa tekoäly tarjoaa työnhakijalle tämän omaa osaamista ja kokemusta vastaavia työpaikkoja, mikä säästää hakemisen vaivaa ja aikaa."

Sami Joulamo

Rakennustoimialan rekrytointipäällikkö

Barona

Yhdellä hakemuksella useampaan tehtävään

”Luotettava Työntekijä -palvelun avulla tiedot siirtyvät automaattisesti Folkan käyttämään Likeit HR-järjestelmään. Prosessi on tehty työnhakijoille helpoksi ja nopeaksi. Yhdellä hakemuksella voi hakea useampaan tehtävään."

Monia Pöllänen

Palvelupäällikkö

Folka

Helpottaa ja tehostaa työnhakua

”Adecco ja Sihti ovat jo yli 20 vuoden ajan yhdistäneet työntekijöitä eri toimialojen uramahdollisuuksiin ympäri Suomen. Haluamme tehdä työnhausta helppoa ja olla läsnä siellä missä työnhakijamme ovat – niin digitaalisilla alustoilla kuin fyysisissä rekrytointitapahtumissa. Uskomme, että Luotettava Työntekijä -palvelu helpottaa ja tehostaa työnhakua tuomalla työelämäpalvelut, työntekijät ja työnantajat yhteen yhdelle alustalle.”

Sanna Aarnio

Country MarCom Lead

Finland