Integraation palvelukuvaus

Näin Luotettava Työntekijä toimii

Versiohistoria Muutokset
5.9.2022 Sivu luotu
14.9.2022 Päivitetty JSON

Integraation yleiskuva

 • Luotettava Työntekijä -palvelussa käyttäjä voi luoda itselleen osaajaprofiilin ja jakaa sen eteenpäin partneriyrityksille.
 • Luotettava Työntekijä -palvelun partneriyritys saa LT-palveluun näkyville yrityksen ilmoituksen, ja voi vastaanottaa osaajaprofiileita käyttäjiltä.
 • Yleisin käyttötapaus on avoimen työhakemuksen lähettäminen henkilöstöpalveluyritykselle.
 
1-luo-profiili
2-loyda-tyoelamapalvelut
 
 • Palvelussa näkyvän ilmoituksen lisääminen palveluun tapahtuu Vastuu Groupin toimesta.
 • Partneriyrityksen vastuulla on toteuttaa rajapinta, joka ottaa vastaan LT-palvelun lähettämiä osaajaprofiileita.
 • Kun partneri on vastaanottanut uuden hakemuksen, tulee partnerijärjestelmän lähettää käyttäjälle sähköpostilla kuittaus ja ohjeet rekrytointiprosessin jatkosta.
 • Tarkempia tietoja rajapinnan toiminnasta ja osaajaprofiilin sisällöstä löydät alta.
 
icon_lt_diploma


Päästäksesi mukaan Luotettava Työntekijä -palvelun partneriorganisaatioksi,
ota yhteyttä petri.tuomela@vastuugroup.fi.

 

Integraation tekninen toteutus

 • Luotettava Työntekijä -palvelu lähettää partnerijärjestelmän rajapintaan osaajaprofiilin tiedot silloin, kun käyttäjä on jakanut profiilinsa (lähettänyt työhakemuksen) tai haluaa päivittää jo aikaisemmin lähetettyä hakemusta. Palvelu lähettää osaajaprofiilin HTTP POST - pyynnöllä JSON-muodossa partnerin määrittelemään osoitteeseen.
 • Partnerijärjestelmän vastuulla on toteuttaa mekanismit, jotka ottavat vastaan JSON-muotoisen osaajaprofiilin. Partnerijärjestelmä joko luo uuden työhakemuksen tai päivittää jo olemassa olevaa. Osaajaprofiili sisältää käyttäjän sähköpostiosoitteen.
 • Partnerin järjestelmän tulee vastata HTTP-koodilla 200, kun järjestelmä on vastaanottanut pyynnön. Luotettava Työntekijä -palvelu lähettää pyyntöä joitakin kertoja uudelleen, kunnes saa 200-vastauksen.
 • Partnerin järjestelmän tulee ottaa itselleen talteen osaajaprofiilin mukana tullut "mydatashare_user_id", jota tarvitaan myöhemmin jos käyttäjä peruuttaa hakemuksen. 
 • Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa LT-palvelun kautta lähettämänsä hakemuksen. Tällöin partnerille lähetetään samaan rajapintaan uusi sanoma, jossa status on revoked ja partnerin vastuulla on reagoida tällöin oman tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Tämän sanoman mukana ei tule enää varsinaista osaajaprofiilia, vaan ainoastaan "mydatashare_user_id".
 • Käyttäjä voi myös milloin tahansa päivittää lähettämänsä hakemuksen mikäli tiedot hänen profiilissaan muuttuvat. Tällöin vastaava status on updated.
 • Palvelu lähettää POST-pyynnön headereissa ("Authorization: Bearer {token}") api-keyn, jotta partnerijärjestelmä voi varmistua tiedon tulevan Luotettava Työntekijä -palvelusta. Partnerijärjestelmä voi myös rajata viestien vastaanoton IP-tasolla omalla palomuurillaan.


Esimerkkitiedostoja


 

Kun olet toteuttanut oman rajapinnan,
voit testata sen toimintaa alla olevalla komennolla:

 
curl --header "authorization: Bearer <token>" \
 --header "content-type: application/json" \
 --data @example.json https://beta.partner.example.fi/api/