Rakennamme ihmiskeskeisiä ja vaikuttavia työllisyyspalveluita.

Työttömyyskassoilla ja liitoilla on tärkeä rooli valtakunnallisen työllisyyspalveluiden palveluekosysteemin ja dataverkoston rakentumisessa. Tervetuloa mukaan!

Luo maksuton esittely

Mitä?

Autamme työttömyyskassoja ja liittoja työllisyyspalveluiden palveluekosysteemin ja dataverkoston rakentamisessa.

Palveluekosysteemin rakentaminen – Tuodaan sirpaloituneet toimijat yhteen. 

Yhdessä työttömyyskassojen ja liittojen kanssa tunnistamme eri alueiden ja toimialojen toimijat ja kutsumme heidät mukaan palveluekosysteemiin.  

Tuomalla sirpaloituneet toimijat työllisyyspalveluiden palveluekosysteemiin autamme työttömyyskassojen ja liittojen jäseniä löytämään oman alueen ja toimialan työpaikat, työnantajat, työllistymistä edistävät, koulutuksentarjoajat sekä liitot ja kassat.  

Dataverkoston rakentaminen – Mahdollistetaan tietojen liikkuminen ja suostumusten hallinta. 

Yhdessä työttömyyskassojen ja liittojen kanssa tunnistamme eri alueiden ja toimialojen työnantajien, työllistymistä edistävien palveluiden ja koulutuksentarjoajien käytössä olevat järjestelmät ja palvelut. Vastuu Group toteuttaa integraatiot yhdessä tunnistettuihin järjestelmiin ja palveluihin.  

Integraatioiden avulla mahdollistamme, että työttömyyskassojen ja liittojen jäsenet voivat helposti, nopeasti ja turvallisesti luvittaa omat tietonsa ja suostumuksensa haluamilleen työnantajille, työllistymistä edistäviin palveluihin sekä koulutuksentarjoajille.  

Työttömyyskassojen ja liittojen jäsenten tietojen ja suostumusten avulla työnantajilla, työllistymistä edistävillä palveluilla sekä koulutuksentarjoajilla on mahdollista olla yhteydessä suoraan työnhakijaan ja tarjota hänelle työtä, koulutusta ja palveluita.  

Miksi? 

Vaikuttavat työllisyyspalvelut rakentuvat yhdessä työnantajien, työllistymistä edistävien palveluiden ja koulutuksentarjoajien sekä työttömyyskassojen ja liittojen kanssa.  

Palveluekosysteemin ja dataverkoston avulla alueen toimijat saadaan entistä vahvemmin mukaan tukemaan työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittämistä. 

Investoimalla palveluekosysteemin ja dataverkoston rakentamiseen voidaan edistää työllisyyspalveluille ja koulutuksentarjoajille tärkeitä tavoitteita. 

 • Asiakaskokemuksen parantaminen 

 • Asiakkaiden nopeampi työllistyminen

 • Asiakkaiden osaamisen kehittäminen

 • Alueen elinvoima ja kilpailukyky 

 • Alueen pito- ja vetovoima 

Miten?

Palveluekosysteemi rakennetaan yhdessä tekemällä, oppimalla ja luottamusta rakentamalla. 

Luotettava työntekijä -palvelu tarjoaa alustan työllisyyspalveluiden palveluekosysteemin rakentumiselle. Palvelu auttaa työttömyyskassojen ja liittojen jäseniä löytämään oman työllisyysalueen ja toimialan työpaikat, työnantajat, työllistymistä edistävät palvelut, koulutuksentarjoajat sekä liitot ja kassat. 

Palveluekosysteemin rakentaminen tarkoittaa käytännössä seuraavia toimenpiteitä.

 • Infotilaisuudet työllisyyspalveluille tärkeille sidosryhmille ja alueen toimijoille. 
 • Alueen sidosryhmien ja toimijoiden kontaktoinnit ja tapaamiset.
 • Sopimukset toimijoiden kanssa.
 • Toimijoiden lisääminen Luotettava työntekijä -palveluun. 
 • Työpajojen kutsut, suunnittelut, fasilitointi ja yhteenvedot. 
 • Koulutukset ja koulutusmateriaalit. 
 • Viestintä- ja markkinointimateriaalit.
 • Työnhakupajat alueen työnhakijoille ja opiskelijoille. 
 • Kuukausittainen raportointi dataverkoston rakentumisesta työllisyyspalveluille. 

Dataverkoston rakentaminen – Tiedot liikkuvat 

Luotettava työntekijä -palvelu tarjoaa alustan työllisyyspalveluiden dataverkoston rakentumiselle. Dataverkosto mahdollistaa työttömyyskassan ja liiton jäsenille työkalun omien tietojen luvittamiseen ja suostumusten hallintaan. Jäsenet voivat helposti ja turvallisesti luvittaa omat tietonsa ja suostumuksensa työnantajille, työllistymistä edistäviin palveluihin sekä koulutuksentarjoajille. 

Jäseniltä saatujen tietojen ja suostumusten avulla työnantajilla, työllistymistä edistävillä palveluilla sekä koulutuksentarjoajilla on mahdollista olla suoraan yhteydessä työnhakijaan ja tarjota hänelle työtä, koulutusta ja palveluita. 

Dataverkoston rakentaminen tarkoittaa käytännössä seuraavia toimenpiteitä.

 • Järjestelmien ja sovellusten kehittäjien kontaktointi ja tapaamiset.
 • Rajapintojen dokumentaatio, ylläpito, kehitys ja kommunikointi.
 • Sopimukset dataverkoston toimijoiden kanssa.
 • Integraatiotuki järjestelmien ja sovellusten kehittäjille.
 • Suostumusten sisältöjen suunnittelu ja toteutus palveluntarjoajien kanssa.
 • Asiakasprosessin suunnittelu palveluntarjoajien kanssa.
 • Tietosuojasta ja turvasta huolehtiminen.
 • Kuukausittainen raportointi dataverkoston rakentumisesta työllisyyspalveluille. 

Mukaan työllisyyspalveluiden palveluekosysteemiin

Työttömyyskassat ja liitot voivat luoda esittelyn Luotettava työntekijä -palveluun. Esittelyn avulla autamme työnhakijoita ja opiskelijoita löytämään työttömyyskassojen ja liittojen palvelut ja jäsenedut. 

 • Mukaan työllisyyspalveluiden dataverkostoon? 

  Yhdessä työttömyyskassojen ja liittojen kanssa voimme myös mahdollistaa että opiskelijat ja työnhakijat voivat liittyä suoraan työttömyyskassan tai liiton jäseneksi toteuttamalla integraatio työttömyyskassan tai liiton käytössä olevaan jäsenrekisteriin 

 • Työelämäkumppanit mukaan palveluekosysteemiin 

  Yhdessä työttömyyskassojen ja liittojen kanssa voimme kutsua työnantajia, työllistymistä edistäviä palveluita sekä koulutuksentarjoajia mukaan työllisyyspalveluiden palveluekosysteemiin. Näin helpotamme jäseniä löytämään oman alueen ja toimialan työpaikat, työnantajat, työllistymistä edistävät -palvelut sekä liittojen ja työttömyyskassojen palvelut. Työnantajat voivat luoda esittelyn täällä.

 • Työelämäkumppanit mukaan dataverkostoon 

  Yhdessä työttömyyskassojen ja liittojen kanssa voimme kutsua työnantajia, työllistymistä edistäviä palveluita sekä koulutuksentarjoajia mukaan työllisyyspalveluiden dataverkostoon. Näin mahdollistamme jäsenille omien tietojen luvittamisen suoraan työllistymistä edistäviin palveluihin ja työnantajien HR- ja rekrytointijärjestelmiin. 

8-liitot-ja-kassat

Avoimet ja maksuttomat työnhakupajat 

Työttömyyskassojen ja liittojen jäsenet sekä opinto- ja uraohjaajat voivat osallistua Luotettava työntekijä -palvelun avoimiin ja maksuttomiin työnhakupajoihin, joissa opastamme palvelun käytössä ja työnhaussa. Työnhakupajoja järjestetään 2 kertaa kuukaudessa. Tutustu työnhakupajoihin täältä. 

Iltapäiväkaffit 

Työttömyyskassojen ja liittojen edustajat ovat tervetulleita Luotettava työntekijä -palvelun iltapäiväkahveille. Järjestämme kerran kuukaudessa iltapäiväkaffit yhteistyökumppaneillemme, joissa kerromme miten palveluekosysteemin ja dataverkoston rakentuminen etenee. Iltapäiväkahveilla on mahdollisuus verkostoitua muiden kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tutustu iltapäiväkahvien aikatauluun täältä. 

Luotettava Työntekijä -palvelu

Palvelu auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamista, luomaan työnhakuprofiilin sekä löytämään oman työllisyysalueen ja toimialan työpaikat, työnantajat, työllistymistä edistävät palvelut, koulutuksentarjoajat sekä liittojen ja kassojen palvelut.

Profiilitiedon hyödyntäminen työpaikkojen suositteluun

"Työnhakijan oman profiilitiedon hyödyntäminen älykkääseen työpaikkojen suositteluun on suunta mihin rekrytointi on menossa, ja halusimme lähteä käyttämään Luotettava Työntekijä -palvelua Oikotien työpaikoilla ensimmäisten joukossa."

Joonas Pihlajamaa

Oikotie-työpaikkojen johtaja

Schibsted Finland

Työn hakemisen yksinkertaistaminen

"Työn hakemisen yksinkertaistaminen on yksi Baronalle tärkeistä tavoitteista. Luotettava Työntekijä -palvelussa tekoäly tarjoaa työnhakijalle tämän omaa osaamista ja kokemusta vastaavia työpaikkoja, mikä säästää hakemisen vaivaa ja aikaa."

Sami Joulamo

Rakennustoimialan rekrytointipäällikkö

Barona

Yhdellä hakemuksella useampaan tehtävään

”Luotettava Työntekijä -palvelun avulla tiedot siirtyvät automaattisesti Folkan käyttämään Likeit HR-järjestelmään. Prosessi on tehty työnhakijoille helpoksi ja nopeaksi. Yhdellä hakemuksella voi hakea useampaan tehtävään."

Monia Pöllänen

Palvelupäällikkö

Folka

Helpottaa ja tehostaa työnhakua

”Adecco ja Sihti ovat jo yli 20 vuoden ajan yhdistäneet työntekijöitä eri toimialojen uramahdollisuuksiin ympäri Suomen. Haluamme tehdä työnhausta helppoa ja olla läsnä siellä missä työnhakijamme ovat – niin digitaalisilla alustoilla kuin fyysisissä rekrytointitapahtumissa. Uskomme, että Luotettava Työntekijä -palvelu helpottaa ja tehostaa työnhakua tuomalla työelämäpalvelut, työntekijät ja työnantajat yhteen yhdelle alustalle.”

Sanna Aarnio

Country MarCom Lead

Finland