« takaisin

Yhdeksännen ratkaisupajan kooste

Ratkaisupaja-2

3.5.2022 pidetyn ratkaisupajan teemana oli kansainväliset opiskelijat ja työntekijät. Otimme käsittelyyn mm. miten työnantaja löytää sopivia työnhakijoita ulkomailta ja miten voidaan helpottaa ulkomaalaisten työnhakua Suomeen?

 

Alla koostetta syntyneistä ratkaisuehdotuksista.

  1. Monikielinen chatbot

Potentiaalinen muuttaja ei lähtökohtaisesti tiedä Suomesta eikä Suomen työpaikoista. Maahanmuuttajille tärkeää infoa työmarkkinoiden pelisäännöistä ja muuttoon liittyvistä käytännöistä on paljon, ja kuhunkin tilanteeseen relevanttia tietoa on vaikea löytää.

Ratkaisuna tähän ehdotettiin monikielistä chatbottia, joka tarjoaisi tietoa työmarkkinoiden pelisäännöistä siellä, missä ihmiset ovat. Chatbot voisi auttaa tarjoamaan tietoa kohdennetusti, jotta oikeaa tietoa löytyisi kuhunkin tilanteeseen. Eri asiointitapahtumien ja ilmoituksien yhteydessä tarjottaisiin linkki chatbottiin, jonka avulla työelämään ja työmarkkinoihin liittyvää tietoa löytyisi helposti.

Chatbot tuotaisiin erilaisten asiontitapahtumien ja ilmoitusten yhteyteen. Ihmisneuvoja olisi chatbotin tukena ja mentorit tarjoaisivat tukea ja tietoiskuja etäyhteydellä. Tiedon tuottajatahoilla olisi mahdollisuus päivittää tietoja suoraan ilman välikäsiä.

Mukana hankkeessa voisi olla virastot ja liitot. Lisäksi erilaisten sosiaalisten viiteryhmien ja yhdistysten hyödyntäminen olisi syytä ottaa huomioon tiedon välittämiseksi.

  1. Toimiva kommunikaatio

Toisessa ryhmässä korostettiin kommunikaation merkitystä eri kulttuuri- ja kieliryhmien välillä. Koettiin, että positiivista ja valmentavaa johtamiskulttuuria täytyisi vahvistaa. Kommunikaatio varmasti myös vaikuttaisi pidempiin työuriin firmoissa.

  1. Kieliharjoittelu ja työelämävalmennus osana kotouttamista

Kolmannessa ryhmässä otettiin käsittelyyn asenteet ja kielikysymys. Ehdotettiin, että yritykset ottaisivat oman alan kotoutujia kieliharjoitteluun ja samalla auttaisivat heitä sanoittamaan osaamistaan. Mentori, työelämäohjaaja, kielikouluttaja olisivat mukana perehdytysjaksolla. Tämä olisi tärkeä kokemus myös kentältä kouluttajille. 

Pilotointia voisi tehdä aloilla, joissa on työvoimapulaa. Olisi tärkeää ottaa yritysten johdot mukaan, sillä näin pystyisimme vaikuttamaan asenteisiin. Yhteistyötä voitaisiin tehdä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Mukana hankkeessa olisivat kouluttajat, työelämäohjaajat, kielivalmentajat, perehdyttäjät, työmarkkina- ja toimialajärjestöt ja viranomaiset.

 

Ilmoittaudu mukaan 31.5.2022 klo 9-12 järjestettävään ratkaisupajaan, jonka teemana on Omadata - henkilön oman tiedon hyödyntäminen opinto- ja työelämäpoluilla

Tutustu myös tarkemmin Työelämän metrokarttaan