« takaisin

Luotettava Työntekijä -palvelu keräsi kiitosta Helsingin rekrytointitapahtumassa

 

 

Luotettava Työntekijä Helsinki 26.1.2023_7

Vastuu Groupin Luotettava Työntekijä -palvelu lanseerattiin virallisesti torstaina 26.1.2023 Helsingin rekrytointitapahtuman yhteydessä.

”Oman osaamisen esittely on perinteisesti ollut vaikeaa. Luotettava Työntekijä -palvelussa digitaalisen CV:n täyttäminen on vaivatonta, sillä palvelu auttaa työnhakijoita ja opiskelijoita tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan. Haluamme, että työnhakijan ammattiosaaminen pääsee näkyville kirjoitustaidon tasosta riippumatta”, kertoo Erkka Halme Vastuu Groupilta.

Palvelu ohjaa työnhakijaa kertomaan työnhaussa olennaiset tiedot työtehtäviin ja osaamiseen liittyvien sanastojen avulla. Ne mahdollistavat myös osaamisen automaattisen kääntämisen kieleltä toiselle laadukkaasti.

Luotettava Työntekijä Helsinki 26.1.2023_21

Luotettava Työntekijä -palvelussa on tällä hetkellä mukana 15 toimialaa: rakennusala, talotekniikka-ala, rakennustuoteteollisuus, INFRA, pintakäsittelyala, kiinteistöpalvelu- ja puhtaanapitoala, kuljetus, logistiikka- ja liikenneala, sähkö- ja energia-ala, teollisuusala, asennus-, huolto- ja kunnossapitoala, metsä-, puu- ja maatalousala, kaupan ala, matkailu- ja ravintola-ala, elintarvikeala sekä sosiaali- ja terveysala. 

Rekrytointitapahtumien tavoitteena auttaa työnhakijoita ja opiskelijoita työllistymään 

Luotettava Työntekijä -palvelu järjestää kiinteistöpalvelu-, puhtaanapito-, rakennus-, kuljetus-, logistiikka- ja teollisuudenalojen työnhakijoille ja opiskelijoille valtakunnallisen rekrytointikiertueen yhteistyössä kaupunkien työllisyyspalveluiden, TE-toimistojen, oppilaitosten, liittojen, työnantajajärjestöjen ja työllistymistä tukevien palveluiden kanssa.  

Rekrytointikiertueella koulutuksentarjoajat auttavat löytämään kiinnostavia koulutusmahdollisuuksia sekä rekrytoijat kertovat avoimista työmahdollisuuksista. Opiskelijat ja työnhakijat voivat jo etukäteen lähettää oman osaajaprofiilin työnantajien käyttämiin HR- ja rekrytointijärjestelmiin.

”Työllisyyspalveluiden kannalta Luotettava Työntekijä -palvelu on hyvä etenkin niille, jotka eivät osaa sanoittaa omaa osaamistaan tai eivät hallitse kunnolla kieltä. Palvelu auttaa tuossa haasteessa. Profiilin luominen oli sujuva prosessi ja palvelun käyttö helppoa jopa uusille käyttäjillekin”, sanovat Helsingin työllisyyspalveluiden asiantuntijat Tomi Makkonen ja Maria Pitkonen.

Luotettava Työntekijä Helsinki 26.1.2023_6 

Omadata & osaamisen kehittäminen

HEADAI, Metropolia ja Vastuu Group ovat yhdessä käynnistäneet pilotin, jossa työnhakijat voivat antaa koulutuksentarjoajalle suostumuksen lähettää itselleen sähköpostilla ehdotuksia oman osaamisen kehittämiseksi. Helsingin rekrytointitapahtuman yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa pohdittiin, miten pilotoitava malli voisi tukea kaupunkien työllisyyspalveluita asiakastyössä ja ohjauksessa.

”Pystymme helpon työkalun avulla auttamaan aktiivista ihmistä löytämään itselleen osaamista ja saamaan juuri hänelle kohdennettuja kurssisuosituksia. Metropolia on lähtenyt ekosysteemimme kanssa tätä rohkeasti pilotoimaan. Suositukset tulevat kiinteistö- ja rakennusalan jatkuvan oppimisen palveluntarjonnasta”, kertoo Anu Passi-Rauste, CMO, HEADAI Ltd.

Halmeen mukaan pilotoitavan mallin vahvuus on, että tietoturvallisella tavalla ja ennen kaikkea käyttäjän suostumuksella hän saa juuri hänelle relevantteja koulutussuosituksia.  

”Tapaamme rekrytointikiertueella eri kaupungeissa koulutuksentarjoajia ja työllisyyspalveluita ja käymme läpi, millaisin keinoin he voisivat tuoda oman koulutustarjontansa Luotettava Työntekijä -palveluun”, kertoo Vastuu Groupin Petri Tuomela.

Passi-Rauste ja Tuomela totesivat, että he ovat vuodesta 2019 asti rakentaneet osaamisdatan ekosysteemiä. Pilotoitava hanke on yksi hieno konkreettinen ratkaisu, jossa eri tahot toimivat yhdessä.

Luotettava Työntekijä Helsinki 26.1.2023_5

Omadata & työllistymisen tukeminen

Helsingin rekrytointitapahtuman yhteydessä pohdittiin myös, millaisia mahdollisuuksia omadata voisi tarjota työllistymisen tukemiseen. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä MyData Globalin kanssa osana kansainvälistä the EU-funded project Data Space for Skills (DS4Skills) -projektia. 

”Omadatan etu näkyisi parhaiten, jos sekä hallinto, että yritykset saataisiin työskentelemään osaajan puolesta tehokkaammin. Antamalla luvan omien tietojen käyttöön – esimerkiksi työnhakuprofiilin – saadaan työuralle monipuolisempia vaihtoehtoja ja jopa sellaisia yllättäviä mahdollisuuksia, mitä ei ole tullut itselle mieleen”, kertoo Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n johtava asiantuntija Jari Konttinen.

Konttisen mukaan työnantajien näkökulmasta omadatan hyödyt voisivat näkyä siten, että työntekijä tai -hakija voisi näyttää reaaliaikaisesti ja digitaalisesti työnantajille todistuksia työssä tarvittavista osaamisistaan, luvistaan tai oikeuksistaan. Alan ammattilaisilta vaaditaan usein ammattitaidon tai pätevyyden osoittavia lupakortteja, esimerkiksi tulityökortti, hygieniapassi tai vartijakortti. Yrityksillä tulisi olla mahdollisuus tarkistaa digitaalisesti työntekijöidensä erilaisten lupakorttien voimassaolo, jos tällaiseen on annettu lupa työntekijän toimesta.

Luotettava Työntekijä Helsinki 26.1.2023_3

”KV-osaajilta voisi löytyä yllättäviä taitoja, jos tieto näistä osaamisista saavuttaisi potentiaaliset työnantajat. Viennin ja sen edistämisen näkökulmasta mahdollisuuksia voisi luoda myös se, että yritykset pystyisivät löytämään hyviä osaamiskombinaatioita, joissa yhdistyy kielitaito ja joku muu osaaminen”, täydentää Konttinen.

”Kun edistämme ihmiskeskeistä ajattelua ja omadataa maailmalla, Luotettava Työntekijä -palvelu on ymmärrettävä ja inhimillinen esimerkki, jossa on näytettävissä olevia hyötyjä yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Meillä pitäisi olla yksi Euroopan sisämarkkina-alue työvoiman liikkuvuuteen, jota kohdin omadatan avulla suuntaamme”, kertoo Teemu Ropponen, MyData Global ry:stä.

Luotettava Työntekijä -palvelun kautta työnhakija tai opiskelija voi helposti ja turvallisesti jakaa oman digitaalisen työnhakuprofiilinsa yhdellä klikkauksella usealle työnantajalle tai työllistymistä tukevalle palvelulle. Palvelun tekoäly ehdottaa tietojen perusteella hakijalle sopivia työpaikkoja.

“Palvelu hyödyntää omadata-kyvykkyyksiä, joiden avulla työnhakijan on helppoa ja turvallista tuoda eri lähteistä niin kotimaisista kuin kansainvälisistäkin omia perehdytys-, koulutus-, kurssi- ja pätevyystietojaan työnhakuprofiiliinsa. Ne näkyvät työnhakuprofiilissa varmennettuna, jolloin työnantaja voi luottaa tietojen oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen”, kertoo Vastuu Groupin ratkaisuarkkitehti Jami Haavisto.

 

Katso tallenne lanseerauksesta

Katso tallenne Luotettava työntekijä -palvelun lanseerauksesta. Tallenteella Petri Tuomela kertoo yhteenvetoa Digitaalinen työllistyminen -hankkeesta ja Erkka Halme esittelee Luotettava työntekijä -palvelun. 

 

Luotettava Työntekijä -palvelu julkaistiin joulukuussa 2022 osana Vastuu Groupin toteuttamaa Digitaalinen työllistäminen -hanketta, jossa ovat mukana Työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi Rakennusteollisuus ja Rakennusliitto. Rekrytointikiertuetta ovat mahdollistamassa: Henkilöstöpalvelualojen liitto, Ammattiliitto PRO, PAM, Tekniikan akateemiset, YTK Yhdistys, RIA, RIL, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus, STUL, Kiinteistötyönantajat, Betoniteollisuus, KIRAHub, Rakli, Arkkitehtitoimistojen liitto ja Lattian- ja seinänpäällysteliitto. Rekrytointitapahtumissa on mukana tunnettuja työnantajia- sekä työllistymistä tukevia palveluita, kuten TyömarkkinatoriBaronaOikotieWorkerBolt.WorksEezyJoblyTiitus,  FolkaRekrytointi.comWorkPower,Adecco ja Sihti

 

Seuraavan rekrytointikiertueen päivämäärät vahvistuvat alkuvuoden kiertueen jälkeen. Kiinnostuitteko tulemaan mukaan? Ota yhteyttä! Varaa aika kalenterista ja jutellaan lisää

New call-to-action