« takaisin

Syksyn toisessa ratkaisupajassa esiin nousseet ratkaisuehdotukset

Ratkaisupaja-1

Toisen 5.10.2021 järjestetyn  ratkaisutyöpajan  aiheena oli kiinteistö- ja rakennusalan opetuksen sisältö ja työelämän tarpeet.

Mietimme noin 50 ihmisen voimin, millaisilla toimenpiteillä saisimme kohtaamaan paremmin opetuksen sisällön ja työelämässä vaativat tarpeet. Ratkaisupaja pyrki nostamaan esille mm. työnantajien väylät, opettajien työelämäntuntemuksen kehittämisen, työelämälähtöiset projektit ja opinnäytteet sekä opetuksen sisällön räätälöinnin.

Kiinteistö- ja rakennusalan foorumi

Ratkaisupajan keskusteluissa keskeisenä teemana nousi esiin oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen ja parantaminen. Yrityksillä on vaikeuksia tavoittaa oppilaitokset sekä vastaavasti oppilaitoksilla ei ole toimivaa keinoa kuulla yritysten tarpeita. Jos puhelin on rikki molemmista päistä, miten ylläpitää keskusteluyhteyttä sekä koulutus yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeiden kanssa ajan tasalla?

Koettiin, että yhtenä ratkaisuna voisi olla kansallisesti ja paikallisesti toimiva oppilaitosvetoinen KIRA-alan foorumi. Foorumin rakentamisen perustalle luotaisiin laaja toimijoiden verkosto. Avainasemassa olisi niin aktiivisia oppilaitosten edustajia kuin yrityksiäkin. Vaikka toiminta alkaisi ensin paikallisella tasolla, sitä laajennettaisiin tavoitteellisesti koko maahan. Kunnianhimoinen tavoite olisi pitkällä aikavälillä parantaa työvoiman saatavuutta.

Ammatillisen opettajan työn priorisointi

Ryhmän keskusteluissa nousi esiin huoli, että opettajien työaika menee muuhun, kuin ammatin opettamiseen, sillä turha byrokratia ja kirjaukset vievät aikaa. Fiksut IT-järjestelmät voisivat tehdä hallinnollisesta taakasta kevyemmän, jotta aikaa riittäisi enemmän työelämäyhteistyölle ja opettamiseen. Olisi tärkeää saada järjestelmät palvelemaan paremmin käyttäjiä.

Järkevöittämällä hallinnollisia töitä, ammatilliset opettajat saisivat enemmän aikaa työelämäyhteistyölle. Koettiin, että vaikuttamistyöllä sekä järjestelmäkokeilujen avulla asiaan saadaan muutos, joka hyödyttää koko alaa. Kun asia tehdään näkyväksi, ratkaisuun voidaan myös pureutua. Yksi konkreettinen ehdotus oli uudelleen muotoilla Wilmaa tarpeisiin sopivaksi. 

 PK-yrityksille suunnattu koulutusympäristö

Pienryhmäkeskusteluissa koettiin, että työnantajilla on haasteita löytää oppilaitosten yhteistyömahdollisuudet ja kontaktit. Jos oppilaisten ja työantajien välillä olevat käytännöt ovat eriä, oppisopimuspaikkojen tarjoaminen saattaa olla työnantajalle työläs projekti.

Ratkaisuna ongelmaan koettiin yhteisen koulutusympäristön kehittäminen, jolloin työnantajat löytäisivät tätä kautta oppilaitosten yhteistyömahdollisuudet ja kontaktit. Alusta tarjoaisi myös ohjaajille pedagogisia valmiuksia kohtaamaan ja ohjaamaan opiskelijoita sekä työnantajille tietoa tutkintojen sisällöistä ja oppimistavoitteita.

Projektin valmistelussa kilpailutettaisiin sopiva SAAS-oppimisympäristö, johon sisällöt vietäisiin ja johon tuotettaisiin laadukkaat videot, joissa yritykset, ohjaajat, opiskelijat, oppilaitokset jakavat hyviä käytäntöjä.

Prosessissa olisi mukana alan toimijoita sekä tiedottaminen ja markkinointi tehtäisiin yhdessä toimialan kanssa. Keskusteluissa nousi esiin myös Ohjaan.fi-sivusto sekä mahdollinen yhteistyö heidän kanssaan.

Pajassa koettiin, että koulutusympäristön rakentaminen edistäisi opintoja, lisäisi tekijöitä toimialalle, edistäisi nuorten työllistymistä ja toisi oppisopimuspaikkoja tarjolle laajemmin.

Työelämä tutuksi jo peruskoulussa

Erään pienryhmän keskusteluissa nousi esiin informaation jakaminen nuorille jo varhaisessa vaiheessa, jotta esimerkiksi yläasteikäiset nuoret saisivat todellista kuvaa KIRA-alan työtehtävistä. Työmaita voisi tehdä tutuiksi videoilla sekä virtuaalilaseilla.

Yhtenä ratkaisuna koettiin myös mestari-kisälli -koulutuksen järjestäminen 8. luokasta eteenpäin. TET-paikkojen etsimiseen toivottiin mukaan koulut sekä alan toimijat.

Prosessia voisi seurata koulutussopimusten ja oppisopimusten määrän tarkastelulla sekä analysoimalla opintokeskeytyksiä, valmistuneiden määrää sekä työttömyysprosenttia.

Ilmoittaudu jo nyt mukaan seuraavaan ratkaisupajaan, joka järjestetään 2.11.2021 klo 9-12. Teemana on opintojen kulku ja opinnoissa tukeminen.