« takaisin

Syksyn kolmannen ratkaisutyöpajan ratkaisuehdotukset

Ratkaisupaja-2

Syksyn kolmannen 2.11.2021 järjestetyn ratkaisutyöpajan aiheena oli kiinteistö- ja rakennusalan opintojen kulku ja opintojen ohjaus. Ratkaisupaja toi esiin opinto-ohjauksen tärkeää roolia opintojen sujuvuuden ja työelämään sijoittumisen kannalta. Keskustelu oli jälleen antoisaa ja viisi konkreettista ratkaisuehdotusta nousi esiin. 

  1. Yhteistyöllä näkyväksi eri vastuualueet

Yhden ryhmän keskeiseksi teemaksi muodostui vastuunottaminen. Koettiin, että ongelmat loppuvat, kun joku ottaa vastuun. Korostettiin myös, että yhteistyön avulla tehdään näkyväksi jokaisen vastuualueet.

Opintojen viivästymiseen on hyvä puuttua ajoissa sekä asettaa työllistyminen selkeäksi tavoitteeksi. Mikä motivoisi opiskelijaa suorittamaan tutkinnon? Ryhmässä ehdotettiin, että jokainen koko tutkinnon suorittanut saisi 400 euron arvoisen stipendin. Avainasemassa olisi myös työnantajien aktivointi. Tähän ehdotettiin valtion tukea vastavalmistuneen työllistävälle esimerkiksi kuuden kuukauden koeajaksi.

  1. Open Day -toimintamalli

Miten opettajat ja yritykset kohtaavat, kun halutaan järjestää opettajille työelämän perehdytystä, kertoa ammatillisen koulutuksen uudistuksista ja syventää yhteistyötä? Tähän eräs ryhmä loi idean Open Day -mallista. Kohtaamispaikka luodaan sähköisen verkkopalvelun avulla.

Palvelun tuottoisuutta olisi myös helppo seurata, sillä kirjaa voisi pitää, kuinka monet "treffit" on syntyneet palvelun kautta ja kuinka monta ilmoitusta on jätetty palveluun.

  1. Tulevaisuuden urasalkkuni

Eräässä ryhmässä pääteemoina olivat tulevaisuuden ammatillisen opetuksen arvostuksen, metataitojen kehittämisen ja positiivisen tietoisuuden lisääminen.

He nostivat tärkeäksi asiaksi tietoisuuden lisäämisen ja oman ”elämänpolun” kehittämisen. KIRA-alalla olisi hyvä tuottaa monipuolista materiaalia, jossa kerrotaan erilaisista uramahdollisuuksista tarinoiden kautta. He nimesivät materiaalipankin ”Tulevaisuuden urasalkuksi”.

Koettiin, että myös merkityksellisyyden sanomaa on hyvä nostaa esiin. Nykypäivän nuori haluaa kokea elämänsä ja uransa merkitykselliseksi ja tärkeäksi.  

  1. Katosprojekti 

Ensimmäinen kosketus työelämään voi olla vaikea saada, ja kaikille opiskelijoille ei löydy helposti harjoittelupaikkaa. Opiskelija on epävarma taidoistaan ja oman alansa identiteetti voi olla hukassa. Myös ryhmäytyminen voi olla heikkoa. Opettajan aika menee usein myös, kun hän matkustaa harjoittelupaikasta toiseen, kun opiskelijat ovat hajaantuneena.

Konkreettinen ehdotus eräässä ryhmässä oli, että opiskelijaryhmä tekisi uudelle taloyhtiölle opinnäytteenä piha- tai jätekatoksen. Opinnäytteessä eri linjat hoitaisivat eri työvaiheet. Projektin ja konkreettisen tekemisen kautta opiskelijoiden työelämätuntemus kehittyisi sekä auttaisi heitä arvioimaan, onko opiskelija mielestään oikealla alalla.

  1. Jokaiselle tutkinto

Osaajapulan voimistuessa, on uhka, että opiskelut jäävät kesken.  Noin 1000 opiskelijaa (10%) per vuosi keskeyttää opinnot heidän siirtyessä työelämään. Työntekijän, yrityksen sekä koulutustarjoajien yhteinen intressi on viedä tutkinnot maaliin, kehittää ammattitutkinnon suorittaneiden arvostusta ja luoda rakentavaa jatkuvan oppimisen työkulttuuria.

Keskusteluissa korostettiin, että ammattitutkinto ja lisätutkinnot tekevät työntekijästä muutosjoustavan ja siksi yritykselle kullanarvoisen. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä monialaisempaa osaamista. Osaavan työvoiman puuttuminen on kasvun ja hankkeiden käynnistämisen esteenä. 

Ryhmässä nousikin yhdeksi konkreettiseksi ehdotukseksi koulutussopimus/oppisopimus/täydennyskoulutustalkoot tai sosiaalisessa mediassa yrityksille suunnattu #oppisopimushaaste.

Talkoiden ja haasteen tuloksia seurattaisiin seurantajakson avulla, jolloin mitattaisiin tutkintojen, työelämään siirtyneiden, opintonsa keskeyttäneiden ja oppisopimusten määrän kehitystä. 

Ilmoittaudu mukaan seuraavaan ratkaisupajaan, joka järjestetään 8.12.2021 klo 9-12. Teemana on oppisopimus, koulutussopimus ja työharjoittelu.

Ratkaisuehdotukset ovat nyt myös osana Työelämän Metrokarttaa