« takaisin

Työelämän markkinapaikasta tieto kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan oppi- ja koulutussopimuksista

 

luotettava-tyontekija18

Parhaillaan pilotoitava Työelämän markkinapaikka on suunniteltu yhdessä kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan yritysten ja palveluntarjoajien kanssa. Markkinapaikka kokoaa KIRA-alalle erikoistuneet työelämäpalvelut yhteen paikkaan. Alaan on yleisesti ottaen toivottu muutosta, sillä sen koetaan laahaavan aikaansa jäljessä.

”Työelämän markkinapaikka on kiinteistöpalveluiden, rakennusalan, logistiikan ja teollisuuden työnantajien ja alan palveluntarjoajien kohtaamispaikka. Suunnittelussa oleva markkinapaikka tulee kokoamaan yhteen työnhaku-, henkilöstövuokra-, osaajapankki-, työnhyvinvointi-, rekrytointipalvelut sekä rekrytointi- ja HR-järjestelmät”, kertoo Vastuu Groupin Petri Tuomela.

Oppi- ja koulutussopimuksien haasteet

Sen lisäksi, että markkinapaikan avulla on mahdollista saada oikea-aikaisesti apua uuden työntekijän rekrytointiin ja motivoituneiden työntekijöiden koulutukseen, sieltä saa myös tiedon oppi- ja koulutussopimuksista.

Aiemmissa työpajoissa kävi ilmi, että kiinteistöpalvelu- ja rakennusalalla työnantajien haasteena on oppi- ja koulutussopimusprosessin monimutkaisuus. Koetaan, että prosessi työllistää liikaa, sillä oppilaitosten yhteystietoja on vaikea löytää helposti oikeassa ajankohdassa, eikä mistään tunnu saavan apua prosessin läpiviemiseen.

”Työpajassa koettiin, että on vaikea ymmärtää, miten oppi- ja koulutussopimukset eroavat toisistaan. Vaikeaa on saada tarve ja oikea ajankohta kohtaamaan – usein oppilaitoksista soitellaan ja tarjotaan harjoittelijoita, silloin kun tarvetta ei ole”, kertoo Sees Northin Kirsi Pietilä.

Haasteena koetaan oppisopimusopiskelijoiden palkkaaminen. Siinä ei ole lakien mukaan irtisanomis- eikä lomautusmahdollisuutta.

”Yrityksiä välillä arveluttaa löytyykö oppilaitoksilta tarpeeksi nohevaa porukkaa työmaalle. Ammattilaiset työmaalla saattavat kokea turhauttavana sen, että heidän aikaa menee perus työelämäkäytäntöjen opettamiseen. Näitä ovat esimerkiksi kellon seuranta”, jatkaa Pietilä.  

Helppoutta oppi- ja koulutussopimusprosessiin

Työelämän markkinapaikan avulla työnantajat löytävät helposti oppilaitosten yhteystiedot silloin kun yritykseen on mahdollisuus ottaa työntekijä oppi- tai koulutussopimuksella. Hän voi helposti olla suoraan yhteydessä heihin.

 ”Markkinapaikan avulla yritykset saavat apua oppilaitoksilta ja TE-toimistolta oppisopimus- ja koulutussopimusten prosessin hoitamiseen”, sanoo Tuomela.

Työelämäpalveluntarjoajat puolestaan saavat markkinapaikan kautta yhteydenoton yritykseltä silloin, kun heillä on tarve opiskelijoille. Heidän ei tarvitse soitella ”kylmäsoittoja” yrityksiin ja yrittää arvata, milloin tarvetta olisi.

Työelämän markkinapaikan pilotoinnissa on mukana vankka joukko eri yrityksiä. Näitä ovat mm. Pleinert & Partner, Stadin AO, Alertum, Folka, Careeria, TE-palvelut, Rakennusliitto, Taitotalo, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus Rateko, Oikotie, Adecco, Rekrytointipalvelu Sihti Oy, Suomen ensiapukoulutus Oy , Reno Academy Oy ja Barona.