« takaisin

Omadata rekrytoinnin, työllistymisen ja osaamisen kehittämisen tukena

IMG_7028

Omadata eli ihmiskeskeinen henkilötiedon hallinta tuo uusia mahdollisuuksia ihmisen niin opiskelu- kuin työpolunkin varrelle.

Yksilö voi hallita itse omia, tietoisesti omadataa tukeviksi muutetuissa tietojärjestelmissä jo olevia henkilötietoja ja antaa luvan niiden käyttöön muissa palveluissa. Annetulla suostumuksella on aina rajattu käyttötarkoitus ja se sisältää rajatun joukon tietoja. Lisäksi suostumus on vapaaehtoinen ja peruttavissa.

”Tavoitteena on helpottaa ihmisten elämää ja mahdollisuuksia hyödyntää omaa osaamisdataansa eri lähteistä, joissa se jo on digitaalisesti tallennettu. Henkilö voi luvittaa tietoa eteenpäin haluamiinsa osaamisen kehittämisen ja työelämän palveluihin”, sanoo Vastuu Groupin MyData-operaattoripalvelun palvelunomistaja Jami Haavisto.

Haaviston mukaan on tärkeää ymmärtää ja palvella ihmistä kokonaisvaltaisesti.

”Haluamme valjastaa ihmiseen liittyvän henkilökohtaisen datan uudelleen hyödynnettäväksi häntä itseään varten, ihmisen omalla päätöksellä. Kun ihminen pystyy sähköisesti tarjoamaan olennaista tietoa itsestään, hän pystyy saamaan enemmän häntä hyödyttävää palvelua”, jatkaa Haavisto.

”Omadata tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia siirtyä kohti ihmislähtöistä ja eettistä datataloutta, jossa datan hyödyntämisestä syntyy arvoa myös ihmisille itselleen. Julkisen sektorin näkökulmasta katsottuna eri rekistereissä ja eri muodoissa olevaa tietoa yhdistämällä voidaan tarjota asiakkaan tarpeita paremmin kohtaavia palveluita, ennakoivasti ja kustannustehokkaasti”, täydentää Espoon kaupungin Kaupunki OmaData-operaattorina -hankkeen projektipäällikkö Wilhelmiina Griep.

Omadata ja opintopolku

Omadata mahdollistaa opiskelijan yksilöllisemmän ohjaamisen ja tukemisen opintopolulla.

”Omadatan hyödyntäminen ei pyri poistamaan inhimillistä kohtaamista, vaan korvaamaan sen tietojenkeruun rutiineista, minkä voi automatisoida. Optimoimme eri tilanteissa tarvittavien tietojen hankkimiseen ja liikuttamiseen tarvittavan ajankäytön. Emme pyri ratkaisemaan kaikkea, vaan poistamme kipupisteitä, joihin on aikaisemmin kulunut turhaan aikaa ja vaivaa”, sanoo Haavisto.

Jos opiskelijan suostumuksella opinto-ohjaaja saa tietoja esimerkiksi opiskelijan kiinnostuksen kohteista ja tavoitteista, hän pystyy auttamaan opiskelijaa opintojen etenemisessä enemmän.

”Jos oppilaan aikaisempi osaaminen ja tieto siirtyy oppilaitoksen tietoihin, oppilaitos voi tarjota tiettyjä kursseja ja oheispalveluita personoidusti näihin tietoihin pohjautuen”, kertoo Griep.

Omadata työllistymisen tukena

Henkilön tietoja täytetään ja päivitetään edelleen manuaalisesti rekrytointijärjestelmiin. Omadata automatisoi päivityksen ja tiedot ovat varmennettuja.

Omadatan hyödyntäminen säästää niin työnhakijan kuin henkilöstöosaston ja rekrytoijien aikaa.

”Julkisella puolella kohtaamme pian ison muutoksen, kun työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kansalliselta tasolta kunnille. Tämä tekee kunnista samaan aikaan suuria työllistäjiä ja työnantajia sekä työllisyyspalveluiden tarjoajan. Omadatan avulla näitä toimintoja voi saattaa paremmin yhteen toimiviksi ja vähentää päällekkäistä työtä. Jos työnhakija voisi antaa suostumuksen tietojensa käyttöön kaupungin rekrytointipalveluihin, voisi hänelle löytyä töitä myös kaupungilta ilman, että tarvitsee edes käynnistää rekrytointiprosessia. Tiedot ovat tällöin myös paremmin ajan tasalla kuin että hakija tekee yksittäisiä hakemuksia tai avoimia hakemuksia kaupungin tehtäviin. Omadata myös poistaa virhetietoa, kun validoidut pätevyydet ja koulutukset tulevat automaattisesti ”, selventää Griep.

Tietojen liikkuminen auttaa työnantajaa organisaation kehittämisessä ja resurssoinnissa.

”Jos työntekijät voisivat antaa omalle työnantajalleen luvan hakea osaamiseen ja työhön liittyviä tietoja reaaliaikaisesti, olisi työnantajan entistä helpompi suunnitella organisaation kehittämistä ja tehdä koulutushankintoja”, jatkaa Griep.

Omadatan kohdalla avainasemassa ovat luottamus ja läpinäkyvyys. Tietojen näkyvyyttä pitäisi kyetä hallitsemaan.

”Omadatan avulla yksilöille voisi tulla lisää mahdollisuuksia hallita omaa työkykyyn liittyvää dataa, siten että se olisi jaettavissa esimerkiksi oman työterveyshoitajan ja yksityisen palveluntarjoajan kautta hankitun terapeutin välillä. Henkilön ei tarvitsisi kahteen kertaan kertoa ja käydä läpi samoja asioita. Näissä olisi tärkeää varmistaa turvallinen tiedonkulku ja että tiedot näkyvät vain halutuille henkilöille”, sanoo Griep.

”Että kaikki tämä olisi mahdollista, työ vaatii vielä paljon kehittämistä monelta eri suunnalta. Jostain pitää kuitenkin lähteä liikenteeseen. Luotettava Työntekijä -palvelu on hyvä esimerkki, jossa pyrimme keräämään tietoja ja hyödyntämään niitä henkilön itsensä hyväksi. Olemme vielä matkamme alussa, mutta uskon omadatan tuovan tulevaisuudessa uudenlaisia toimintamalleja työnhakuun”, päättää Haavisto.