« takaisin

Maaliskuun ratkaisupajan kooste

Ratkaisupajan kooste

Maaliskuussa 8.3.2022 järjestetyn ratkaisupajan teemana oli kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan osaamisen kehittäminen.

Keskustelimme aiheista, jotka liittyivät motivaatioon, työn ja oppimisen yhdistämiseen sekä oppimisen tapoihin ja tarjontaan. Alla tiivistelmä ratkaisuehdotuksista aiheeseen liittyen.

  1. Rekrykoulutuksista ja oppisopimuksista ketteriä ja monimuotoisia ratkaisuja työelämän tarpeeseen

Ensimmäinen ratkaisuehdotus toi esiin työelämän ja yksilön tarpeita tukevien koulutusratkaisujen ketteröittämisen. Tavoitteena olisi sujuvoittaa siirtymistä opintojen jälkeen työelämään.

Ryhmän mukaan tietoisuutta pitäisi lisätä erilaisista koulutusmalleista. Ratkaisu vietäisiin käytäntöön pilotoimalla ja hyödyntämällä aikaisempien koulutusten kokemuksia.

Yhteistyössä olisi laaja-alainen joukko. Niin työelämä, oppilaitokset, TE-palvelut ja kuntakokeilut olisivat mukana.

Seurannassa olisi työllistyneiden määrä, työsuhteen kesto ja keskeyttäneiden määrä. Näiden mukaan onnistumista pystyisi tarkastella.

  1. Työn ja oppimisen yhdistäminen

Ryhmä keskusteli osaavien työntekijöiden saatavuudesta ja siitä, miten työelämässä oppiminen ja perehdytys työpaikoilla saataisiin tukemaan tätä. 

Muutosta työkulttuuriin saataisiin sitouttamalla ihmisiä enemmän yhteiseen suunnitteluun ja vuorovaikutukseen. Työpaikkaohjaus, esihenkilöt ja työnjohto tekisivät yhteistyötä. Tärkeää olisi kehittää työntekijän työelämätaitoja sekä osaamista.

Eräs ryhmä kävi myös oppimisen haasteita läpi. Heidän ratkaisun kiteytys oli oppimisen tunnistaminen ja soveltaminen käytäntöön palautteen avulla, jossa haastetaan omaa ajattelua. He korostivat palautteesta oppimista ja hyödyntämistä käytännössä.

  1. Portfolio-sovellus opiskelijoille

Eräs ryhmä keskusteli hajautuneista osaamistodisteista ja oman osaamisen sanoittamisesta. Tähän ratkaisuna he koostivat idean portfoliosovelluksesta, jossa opiskelun, harrastusten ja työuran työnäytteet olisivat kuvina ja dokumentteina yhdessä paikassa

Ratkaisun (MVP - Minimum Viable prototype) voisi toteuttaa JAMK:n opiskelijat. Ryhmä koki, että Vastuu Group voisi sparrailla tässä, ja sovelluksessa voisi olla mahdollisia teknisiä yhteyksiä Luotettava Työntekijä -sovellukseen. Ryhmä suunnitteli myös aikataulun. Viikolla 11 olisi valmiina prototyyppi ja huhtikuun loppuun mennessä ensimmäinen versio.

  1. "Ohjausristeily" monialaisena koulutuspaikkana

Ohjausosaamisen heikkoudella on euromääräinen vaikutus yrityksen talouteen. Tämän vuoksi ohjausosaamista pitäisi kehittää systemaattisesti. Muutamakin ryhmä keskusteli aiheeseen liittyvistä haasteista.

Ratkaisuna koettiin moniammatillinen ohjaajakoulutus, joka voitaisiin järjestää esimerkiksi laivalla. Monialaisissa ohjauskoulutuksissa koulutettaisiin yhtä aikaa eri alojen ohjaajia ja mukana olisi alakohtaisia breakout-sessioita ja kokemustarinoita ohjaustilanteista. Koulutuksen käyneet voisivat jakaa oppinsa työyhteisössään.

Myöhemmin seurantaa voisi tehdä kyselyllä: onko kontaktoitumista tapahtunut osallistujien välillä, onko ohjaajan ohjaustaidot kehittyneet, kasvoiko tietoisuus avoimista työssäoppimisen paikoista tai yritysten tietous, mistä hakea harjoittelijoita.

Tämän lisäksi voisi lisätä täydennyskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen houkuttelevuutta järjestämällä kiinnostavia ja monialaisia oppimistapahtumia.

 

Ilmoittaudu mukaan 5.4.2022 klo 9-12 järjestettävään ratkaisupajaan, jonka teemana on työn kysynnän vaihtelut.

Tutustu myös tarkemmin Työelämän metrokarttaan