« takaisin

Kooste huhtikuun ratkaisupajasta

5.4. Ratkaisupaja

5.4.2022 järjestetyn ratkaisupajan teemana oli työn kysynnän vaihtelut. Otimme käsittelyyn mm. miten kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan työntekijät ja työnantajat voivat varautua ja reagoida työn kysynnän kausivaihteluihin?

Alla koostetta syntyneistä ratkaisuehdotuksista.

  1. Selvitystyö & pilotti tutkintotalkoille

Kiinteistöpalvelu- ja rakennusalalla on haasteena, että 12% opinnoista jää kesken, kun alan opiskelijat siirtyvät työelämään.

Tähän ratkaisuna ideoitiin tutkintotalkoita, joissa selvitettäisiin systeemiajattelun kautta eri osapuolten asiakaspolut ja insentiivit. Näiden avulla lähdettäisiin rakentamaan skaalattava malli, jolla pk-yritykset saataisiin investoimaan työntekijöiden kesken jääneiden tutkintojen suorittamiseksi.

Tavoitteena olisi rakentaa malli, jonka avulla yritysten on helppoa käynnistää yhteistyö koulutuksenjärjestäjien kanssa tutkintojen suorittamista varten.

Ratkaisu jalkautetaan pilottiasiakkaiden avulla, jotka jakavat omia kokemuksiaan eri osapuolille. Jotta ratkaisu saadaan toteutetuksi, rakennetaan ja sitoutetaan tiimi sekä hankitaan rahoitus yhdessä tekemistä varten.

Mittarina voisi toimia tutkintojen suorittamisen määrä, kuinka moni mukaan lähtenyt on valmistunut määräajassa ja kuinka paljon opintoja on suoritettu.

  1. Oppisopimus sopii kaikille

Oppisopimus on joustava ja hyvä väline työllistämiseen. Eräässä keskusteluryhmässä koettiin, että oppisopimusta ei hyödynnetä tarpeeksi.  

Koettiin, että täytyisi luoda oppisopimus-projekti, jossa kerrottaisiin oppisopimuksen faktat ja miten helppo se on nykyisin. Tällä parannettaisiin tiedonkulkua ja ymmärrystä, jotta parhaat käytännöt monistuisivat.

Ratkaisun toteutukseen toivottiin aktiiviseen rooliin ammattikorkeakouluja. Tavoitteena olisi myös parantaa yhteistyötä eri tahojen välille esim.  Oppisopimus ry, OPH ja Stadin oppisopimustoimisto.

Ratkaisun toteutumista seurattaisiin tilastojen kehittymisellä.  

  1. Tiedonkulku TE-toimistojen, liittojen (kassojen), työnantajan ja Kelan välillä

Yksi ryhmä keskusteli tiedonkulkemisen haasteista. Usein asiakas joutuu täyttämään lomakkeita kolmelle eri taholle ja ilmoittamaan viranomaisen päätöksistä toisille viranomaisille. Käsittelyajat pitkittyvät, kun tieto ei liiku mutkattomasti. Tietojen korjaaminen aiheuttaa taas lisää viivästyksiä. Jos asiakas työllistyy, hän ilmoittaa Kelalle, mutta tieto ei kulje TE-toimistolle.

Ryhmässä ideoitiin palveluväylää, jonka avulla asiakkaan tiedot saataisiin liikkumaan saumattomasti viranomaisten ja muiden tahojen välillä. Asiakas saisi oikean päätöksen lyhyessä ajassa ja yhdellä asiointikerralla. 

Liitot käyttäisivät palveluväylän rajapintoja. Helppo ja matalankynnyksen valtuutus ruksilla ruudulle asiakkaan tietojen jakamiseksi. Työtuntien raportoinneille toivottiin myös yhteistä standardia (työntekijän pitää ilmoittaa työtunnit TE-toimistolle tietyssä formaatissa). 

Lähitulevaisuudessa muuttoilmoituksen yhteydessä olisi syytä mainita, mihin tieto ei mene esimerkiksi TE-toimisto tai verotoimisto.

Ratkaisun suunnitteluun ja toteutukseen toivottaisiin mukaan kunnat, KEHA-keskus, työnantajat ja liitot.  Ratkaisun toteutumista voisi seurata päätösten käsittelyaikojen perusteella, työttömyysjaksojen kestolla ja asiointikertojen lukumäärällä yhden päätöksen käsittelyn kohdalla.

 

Ilmoittaudu mukaan 3.5.2022 klo 9-12 järjestettävään ratkaisupajaan, jonka teemana on kansainväliset opiskelijat ja työntekijät. 

Tutustu myös tarkemmin Työelämän metrokarttaan