« takaisin

Ekosysteemin hyödyntäminen uuden asiakaspalvelumallin toimeenpanossa – ilmoittaudu 20.9.2022 järjestettävään tapahtumaan

Työllisyys.fi

Vastuu Group ja Vento & Pernu työllisyys Oy järjestävät 20.9.2022 klo 9-11 tapahtuman teemalla: Ekosysteemin hyödyntäminen uuden asiakaspalvelumallin toimeenpanossa. Case: Luotettava työntekijä -palvelu.

Webinaari on tarkoitettu TE-toimistojen ja työllisyyden kuntakokeilujen asiakaspalvelua kehittäville sekä sidosryhmätyötä tekeville esimerkiksi esihenkilöille, päälliköille ja erityissuunnittelijoille ja suunnittelijoille.

Marraskuussa 2022 julkaistava Luotettava Työntekijä -palvelu on kaupungeille, TE-palveluille ja työnhakijoille täysin maksuton, ja webinaari keskittyy siihen kytköksissä olevan yhteistyön tiivistämiseen. Työstettävää konseptia on mahdollista hyödyntää myös muiden vastaavien palveluiden liittämiseen uuteen työnhakumalliin.

Tapahtuman tavoitteena:

  • Yhteiskehittää työnhakijoiden ja työnantajien palveluita Luotettava työntekijä -palvelun avulla.
  • Liittää palvelu uuteen asiakaspalvelumalliin keventämään mallin aiheuttamaan kuormitusta viranomaistyölle ja parantaa työvoiman tarjontaa yrityksille ja helpottaa työnhakija-asiakkaiden työnhakua ja nopeuttaa työllistymistä.
  • Tunnistaa ja konseptoida työpajan materiaalien pohjalta uuden työnhaun mallin asiakasprosessien kohdat ja tavat hyödyntää Luotettava työntekijä -palvelua.

Yhteisellä tekemisellä näkyvämpiä tuloksia

Otamme tapahtumassa käsittelyyn sidosryhmien palveluiden reunaehdot uudessa asiakaspalvelumallissa. Lainsäädäntö tarjoaa TE-toimistoille ja kuntakokeiluille liikkumavaraa täydentävien työnhakukeskustelujen sisältöön ja järjestämistapaan liittyen.

”Tapahtumassa lähestytään lainsäädännön reunaehdoin mallia, jossa esimerkkinä Luotettava työntekijä -palvelun työnhakijoiden ja työnantajien rekrytilaisuudet olisivat osa työnhakijan palveluprosessia täydentävinä työnhakukeskusteluina. Tapahtumassa avataan lainsäädännön tarjoama liikkumatila ja keskustellaan sen hyödyntämismahdollisuuksista tällaisissa yhteistyökuvioissa”, kertoo Vastuu Groupin hankepäällikkö Petri Tuomela.

Esittelemme myös lainsäädännön reunaehdoin ja ennakkokyselystä kerätyin tiedoin työnhakijoiden työnhakuvelvollisuuden täyttäviä toimenpiteitä. Pohdimme kuntien ja TE-toimistojen mahdollisuuksia tulkita työnhakuvelvollisuutta omassa toiminnassaan. Esimerkkinä pohditaan Luotettava Työntekijä -palvelua, joka jakaa käytännössä asiakkaan osaamisprofiilit useammalle rekrytointisivustolle.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 3 luku 4 § 6 kohdan mukaan järjestämisvastuullinen toimija tekee omat linjauksensa ”muista vastaavista työnhakuvelvollisuuden täyttämiseen liittyvistä toimista”. Pykälän 5 kohdassa velvollisuutta voi täyttää julkaisemalla Työmarkkinatorissa esittelyn. Voisiko järjestämisvastuullinen toimija tulkita 6 kohdan mukaisesti myös muut vastaavat esittelyt työnhakuvelvollisuuden täyttämiseksi?

Miten asetelma suhteutuu Luotettava työntekijä -palvelun ajatukseen, jossa asiakas julkaisee moneen järjestelmään jaettavan osaamisprofiilinsa? Tapahtumassa arvioidaan näitä kysymyksiä yhdessä ja mietitään linjausten tekemiseen liittyviä käytäntöjä.

Nostamme esiin myös, miten sidosryhmien palveluita voisi hyödyntää tehokkaammin ja millaisin työvälinein yhteistyössä onnistutaan. Yksittäiset palveluohjaukset ja tapahtumat eivät tuota riittäviä tuloksia ja uudenlaisia tapoja hyödyntää sidosryhmien palveluita eli ekosysteemiä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisessä.

”Laadukas työvoimapalvelu edellyttää työnhakijoiden laaja-alaisiin palvelutarpeisiin vastaamista. Tulevaisuuden vaikuttava työllisyyspalvelu toteutetaan työvoimaviranomaisen, työnantajien, koulutuksen tarjoajien ja muiden sidosryhmien yhteistyönä. Uuden asiakaspalvelumallin hengen mukaisesti TE-toimistojen ja kuntakokeilujen roolin voisi uudelleen määritellä palvelupolkujen koordinoinnin näkökulmasta. "Joka alan asiantuntija" ja kaiken tekeminen itse kuormittaa palvelua, eikä sillä saavuteta vaikuttavimpia tuloksia. On tärkeää hyödyntää koko ekosysteemiä työllisyyden edistämisessä”, kertoo Eetu Pernu Vento & Pernu työllisyys Oy:sta.

Tapahtuma tarjoaa konkretiaa

Tapahtuma tarjoaa työkaluja ja konkreettista pohdintaa sidosryhmien tuomiseksi osaksi julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen ekosysteemiä. Tilaisuudesta saa konkreettista tietoa lain reunaehtojen mukaisesti toteutettavista yhteistyövaihtoehdoista, joissa sidosryhmien tapahtumat korvaisivat uuden asiakaspalvelumallin täydentäviä työnhakukeskusteluja ja erilaiset digitaaliset alustat voitaisiin tulkita työnhakuvelvollisuutta täyttävänä toimintana.

”Ekosysteemin hyödyntämisessä tarvitaan toimivia digitaalisia työkaluja. Ne tuovat helposti konkretiaa yhteiselle tekemiselle”, sanoo Heikki Vento Vento & Pernu työllisyys Oy:sta.

Sidosryhmien tuominen osaksi palveluprosessia tekee tarjotusta palvelusta vaikuttavampaa ja tehokkaampaa.  Etenkin yksityisillä toimijoilla voi olla merkittävää annettavaa julkisen työvoimaviranomaisen työnvälityksen tukemiseksi. Sidosryhmien tuominen osaksi uuden asiakaspalvelumallin palveluprosessia voi keventää TE-toimistojen ja kuntakokeilujen työkuormaa.

Luotettava työntekijä -palvelu käytettävänä esimerkkinä avaa sidosryhmien palveluiden lisäksi myös digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja palveluiden parantamiseen niin henkilö- kuin työnantaja-asiakkaille. 

”Työnhaun tehostamisessa Luotettava työntekijä -palvelu on erinomainen, koska siinä voi luvittaa profiilin useammalle työnantajalle ja rekrysivustolle. Samalla työnhakija voi hoitaa palvelulla työnhakuvelvoitettaan”, Pernu ja Vento puuskahtavat molemmat yhtä aikaa.

 

Ilmoittaudu mukaan 20.9.2022 klo 9-11 järjestettävään tapahtumaan.
Osallistujien tulisi täyttää ennen tapahtumaa ennakkokysely.