« takaisin

Koulutuksen tarjoajien työelämäpalvelut työvoima- ja yrityspalvelujen palveluekosysteemissä – ilmoittaudu 29.9.2022 järjestettävään tapahtumaan

Työllisyys

Vastuu Group ja Vento & Pernu työllisyys Oy järjestävät 29.9.2022 klo 10-12 tapahtuman teemalla: Koulutuksen tarjoajien työelämäpalvelut työvoima- ja yrityspalvelujen palveluekosysteemissä.

Webinaari on tarkoitettu kaikille koulutuksen tarjoajille, kuten oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille sekä erityisesti näiden työelämäpalveluiden päälliköille ja työntekijöille. Tapahtuma voi olla hyödyllinen myös näiden palvelujen rajapinnassa työskenteleville tahoille, kuten alan tietojärjestelmien tai julkisten työvoimapalveluiden parissa työskenteleville. 

Tapahtuman tavoitteena:

  • Yhteiskehittää keinoja työpaikkojen ja -tekijöiden paremmaksi kohtaamiseksi opiskelijoiden osalta.
  • Pohtia nykyisiä tapoja toimia ja tulevaisuuden ratkaisuja siihen, että opiskelijat työllistyisivät omalle alalleen entistä useammin ja nopeammin.
  • Esitellä ja arvioida nykyisten digitaalisten työkalujen hyötyjä ja haasteita sekä koulutuksen tarjoajien työelämäpalveluita osana laajempaa työvoima- ja yrityspalveluiden ekosysteemiä.
  • Pohtia miten koulutuksen tarjoajien palveluita voitaisiin tarjota nykyistä laajemmin ja joustavammin työnhakijoille osana Luotettava työntekijä -palvelua.

Palvelut samalta alustalta

Tilaisuudessa esitellään ennakkokyselyä hyödyntäen nykyisin käytössä olevia järjestelmiä, palvelutarjottimia ja työnvälityksen keinoja ongelmaan vastaamiseksi. Keskitymme Luotettava työntekijä -palvelun perusajatuksen mukaisesti siihen, mitä lisäarvoa saadaan yhdistämällä osaamisprofiili, työpaikkatieto ja palveluvalikoima toimialoittain.

”Pyrimme löytämään ratkaisun siihen, miten koulutuksen tarjoajien työelämäpalvelut, kuten oppisopimus- ja koulutuspaikat sekä nopeaa työllistymistä tukevat lyhytkoulutukset kytketään yhteiselle alustalle. Tilaisuudessa pohditaan lisäarvoja siihen, että palvelut on koottu toimialoittain yhteen niin opiskelijoille, kuin alan työttömille työnhakijoillekin”, kertoo Vastuu Groupin hankepäällikkö Petri Tuomela.

Tilaisuus sivuaa koulutuksen tarjoajien työelämäpalveluiden roolia työllisyyden kentällä suhteessa TE-toimistoihin ja kuntakokeiluihin.

Tilaisuudessa esitellään edellä olevaa kokonaisuutta ja työskennellään Mirossa seuraavien kysymysten parissa:

  • Millainen järjestelmä olisi paras opiskelijoiden työllistymiseksi ja harjoittelupaikkojen löytymiseksi?
  • Mitä koulutuksen tarjoajien osaamisen kehittämisen palvelujen tuominen Luotettava Työntekijä -palveluun vaatisi oppilaitosten/korkeakoulujen kannalta? Miten palvelu suhteutuu muihin käytössä oleviin järjestelmiin? Tilaisuudessa taustoitetaan kysymystä tämän tueksi tehdyn tekoälytoteutuksen kautta.
  • Mitä tarvitaan, jotta työnhakijat voidaan kohtauttaa alan avoimiin työpaikkoihin? Mikä nykytilassa hidastaa kohtauttamista? Minkälaisia puutteita käytettävissä oleviin järjestelmiin liittyy?
  • Miten koulutustoimijat voivat tarjota palveluita työttömille? Millaisia alustoja on käytössä? Mitä koulutustoimijoiden kannattaa huomioida palveluohjauksen tehostamiseksi heidän palveluihinsa?

Yhdessä tekemällä

Voiko opiskelijoille tarjottavien työelämäpalvelujen, työnhakijoille tarjottavien työnvälityspalvelujen ja työnantajien tarpeet kohtauttaa tehokkaasti? Pyrimme löytämään ratkaisun toimintojen ja järjestelmien pirstaloitumiseen sidosryhmäyhteistyön ja digitaalisten ratkaisujen avulla.

”Erilaisia järjestelmiä osaamisprofiilien tekoon on useita. Monesti opiskelijat ja työnhakijat joutuvat tekemään useampia profiileja lähettääkseen hakemuksia työnantajille. Olisi selkeämpää, jos yhdellä täytöllä saisi profiilin useampaan järjestelmään kerralla”, sanoo Heikki Vento Vento & Pernu työllisyys Oy:sta.

Tarjoamme tapahtumassa kattavasti tietoa koulutuksen tarjoajien työelämäpalvelujen mahdollisuudesta kytkeytyä nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön TE-toimistojen ja kuntakokeilujen kanssa työllisyyden edistämiseksi. Yhteistyö mahdollistaisi työnantajille paremman yhdyspinnan toiminnan vakiinnuttamiseksi.  Nostamme esiin myös katsauksen tuleviin uudistuksiin (TE2024, TE-digi) ja niiden vaikutuksiin tulevaisuuden ratkaisuja arvioitaessa. 

”Koulutuksen tarjoajien palvelut vastaavat usein limittäin TE-toimistojen ja kuntakokeilujenkin julkisen työvoimapalvelun tavoitteisiin. Tuloksia voitaisiin parantaa toimijoiden paremmalla koordinaatiolla. Parempi koordinaatio mahdollistaa sen, että yhteistyöpinta työnantajiin selkiytyy. Tällä voitaisiin kitkeä päällekkäistä tekemistä ja tuottaa vakiintuneita yhteistyössä rakennettuja työllistämisen rakenteita”, kertoo Eetu Pernu Vento & Pernu Työllisyys Oy:sta.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollista jäädä verkostoitumaan ja keskustelemaan työskentelyssä esiin nousseista teemoista.

 

Ilmoittaudu mukaan 29.9.2022 klo 10-12 järjestettävään tapahtumaan.
Osallistujien tulisi täyttää ennen tapahtumaa ennakkokysely.